Egyptské pyramidy

K těm nejpozoruhodnějším stavbám na zemi patří bezesporu také egyptské pyramidy, které mimojiné patří mezi sedm starověkých divů světa. Po všech těch letech pyramidy neztratily nic na své zajímavosti, spíše naopak, neboť po všech těch letech jsou tu stále s námi.

Pyramidy jako turistické lákadlo

Když už se někdo vydá na cestu do Egypta, pravděpodobně si nenechá ujít návštěvu některé z mnoha pyramid, které se tu zachovaly díky umění staroegyptských stavitelů. Mezi nejznámější komplex pyramid patří pyramidy v Gíze, zde se však nachází jen zlomek (i když ten nejvýznamnější) ze všech zhruba 140 nalezených a dochovaných pyramid.

Většina pyramid pochází z období Staré a Střední říše, tedy někdy mezi 3. a 18. dynastií egyptských vládců. Je opravdu zarážející, kolik let pyramidy přečkaly bez nějakého vážnějšího poškození. Některým z nich je již 5 tisíc let, přičemž do středu zájmu moderních archeologů se tyto stavby dostaly teprve před necelými dvěma stovkami let.

Pyramidy nás nefascinují nejen svou velikostí a tvarem, především nás láká odhalit způsob stavby těchto monumentálních budov a zjistit, k čemu se používaly.

Význam starověkých pyramid

Je nutné si uvědomit, že pyramidy byly většinou stavěny v rámci nějakého většího komplexu a obvykle nestály osamoceně. Do těchto pyramidových komplexů patřily také chrámy a svatyně. Význam stavby těchto komplexů mohl být různý. Nejvýznamnějším důvodem byl pravděpodobně ten náboženský a ideologický. V okolí pyramid také vznikaly nekropole, komplexy staveb s hrobkami vladařů, jejich rodin a významných hodnostářů. Tento způsob stavby nekropole je typický pro období Staré říše.

Později se samy pyramidy stávaly obrovskými hrobkami faraónů, kteří se dříve museli spokojit s tzv. mastabami, hrobkami v zemi, na jejichž vrcholu byla postava kamenná obdélníková lavice.Panovníci starověkého Egypta si své posmrtné příbytky nechávali stavět již během svého života a věděli tedy, kde se po smrti jejich tělo ocitne. Pyramidy obsahovaly vše, co mohli faraóni po své smrti potřebovat (nábytek, svitky papyru, šperky, nádoby a mnoho dalšího).

Pyramidy v Gíze

Pyramidy v Gíze patří bezesporu mezi nejznámější stavby tohoto druhu. Nechaly si je postavit příslušníci 4. dynastie okolo roku 2600 př. n. l., kdy probíhalo vrcholné období stavitelů pyramid. Celý komplex leží na kraji města Gíza, někdy považovaného na jednu z městských částí hlavního města Egypta, Káhiry, jejíž centrum je od pyramid vzdáleno 8 km. Cesta k pyramidám vede po čtyřproudé silnici.

V Gíze se nacházejí 3 hlavní pyramidy, vstup do jejich útrob má však povolený jen omezený počet návštěvníků, aby se zabránilo přílišné vlhkosti v interiéru. Prohlížet si vnitřek pyramid se nedoporučuje lidem trpícím srdečnými chorobami nebo klaustrofobií.

Cheopsova (také Chufevova) pyramida je nejvyšší pyramidou v Gíze, je stará přes čtyři tisíce let a její původní výška činila 146,6 metrů, dnes dosahuje výšky 137 metrů. Ke stavbě této pyramidy bylo použito 2,5 milionů kamenných kvádrů. Egyptští stavitelé nepoužívali žádný pojivý materiál, celá stavba tak stojí díky pečlivému ukládání jednoho kvádru nad druhý. Poblíž této pyramidy archeologové nalezli také pozůstatky lodě z cedrového dřeva, která měla zřejmě sloužit jako přepravní prostředek pro faraóna do podsvětí. Znovu poskládanou loď si můžete prohlédnout v Muzeu sluneční bárky přímo v Gíze. Malé pyramidy poblíž sloužily jako hrobky pro manželku matku a dcery faraóna.

Chefrenova (nebo také Rachefova) pyramida je se svými 136 metry druhou nejvyšší pyramidou nalezenou v Gíze. Jedná se o hrobku Cheopsova syna Chefrena. Tuto pyramidu od ostatních poměrně snadno poznáte, na jejím vrcholu se totiž dochoval bílý vápencový povlak, který dříve zřejmě pokrýval všechny místní pyramidy.

Třetí z nejznámějších pyramid v Gíze je Menkaureova (nebo také Mykerinova) pyramida. Jedná se o nejmladší a nejmenší ze tří hlavních pyramid tohoto komplexu. Jako svou hrobku si ji nechal postavit Cheopsův vnuk Menkaure. Na jednom z boků této pyramidy se nachází viditelná trhlina pocházející z 12. století.

Další významnou památkou kromě pyramid je v Gíze monumentální socha sfingy (lva s lidskou hlavou). Odhaduje se, že vznikla za doby vlády panovníka Rachefa a jedná se o nejstarší sochařskou památku Egypta. Zajímavostí je, že byla vytesaná z jediného kusu kamene (pro představu, její rozměry jsou 74x6x21 metrů) a někdy během 11-15. století přišla o nos. Rekonstrukce sfingy probíhala během roku 1990.

Pyramidy v Sakkáře

Dvacet čtyři kilometrů od hlavního města Egypta leží Sakkára. Jedná se o bohaté archeologické naleziště, kde můžeme mimojiné spatřit Džoserovu pyramidu postavenou kolem roku 2650 př. n. l. Džoserova pyramida je stupňovitá, poskládaná z několika čtvercových lavic a tyčí se do výšky 62 metrů. Stavbu navrhl architekt Imhotep. Stupňovitá pyramida je pokládána za mezistupeň mezi mastabami a čtyřbokými pyramidami z pozdějšího období. Další zajímavou památkou je Venísova pyramida patřící poslednímu příslušníkovi 5. dynastie, Tetiho pyramida je významná především díky dochovaným hieroglyfům a nejstaršímu sarkofágu v Egyptě.

Pyramidy v Abusíru

Na jih od Káhiry leží Abusír, kde některé vykopávky vedou čeští archeologové. Nejvýraznější jsou tu tři pyramidy pocházející z období 5. dynastie. Dvě z nich nejsou zpřístupněny veřejnosti kvůli svému dezolátnímu stavu. Navštívit lze jen Sahuerovu pyramidu, kde se nacházejí zajímavé reliéfy. Nejvyšší pyramida, která byla v Abusíru kdy postavena (Neferirkareova pyramida) se zřítila kvůli špatnému materiálu a nedostatečně pečlivé práci jejích stavitelů – archeologové usuzují, že byla dostavována ve spěchu. Abúsír se ovšem může pyšnit velmi dobře zachovaným zádušním chrámem, jehož svitky papyru odhalily mnoho ze staroegyptské administrativy.

Pyramidy v Dahšúru

Archeologická oblast v Dahšúru, zahrnuje celkem 11 pyramid, z nichž se do dnešních dnů dochovalo pouhých 5. V této oblasti leží tzv. Lomená pyramida, která byla postavena pro otce faraóna Cheopse, krále Snofreva. Výška této pyramidy z načervenalých kamenů dosahuje 104 metrů. V blízkosti této Červené pyramidy stála dříve také Černá pyramida krále Amememheta III.

Pyramidy v Fajjúmu

Pyramidy ve Fajjúmu se rozkládají na čtyřech pyramidových polích, které leží 100 km na jih od Káhiry. Pyramidy Hawara, Láhún a Lišt, které jsou dominantou místní oblasti, zde stojí zapomenuty turisty i archeology, kvůli jejich značnému poničení a nepřístupnosti. Portréty na dřevěných deskách, které zde byly nalezeny, jsou nyní uloženy v muzeu v Káhiře.

Náhodné fotky z vašich cest

Luxor_34
Luxor_9
Luxor_20
Hurghada_3