Gíza

Město Gíza nalezneme v Egyptě, kde je třetím největším městem, v blízkosti západního břehu řeky Nil. Cesta z Káhiry do Gízy je dlouhá pouhých 20 km a Gíza také spolu s Káhirou a dvěma dalšími městy vytváří tzv. Velkou Káhiru – rozsáhlou aglomeraci, kde žije více než 3,5 milionů obyvatel. V tomto kontextu může být Gíza někdy označována za předměstí hlavního města Egypta.

V okolí Gízy leží velice významná archeologická oblast, jedná se o jedno z největších nalezišť v zemi. Jiným známým nalezištěm je například Údolí králů.

Zajímavosti v Gíze

Dnešní moderní město Gíza není pro turisty ve skutečnosti vcelku nijak atraktivní. Většinu návštěvníků města zajímá spíše jeho okraj, kde se nachází rozsáhlý komplex starověkých pyramid – jedny z nejpozoruhodnějších architektonických památek, které patří mezi sedm divů světa a jsou symbolem Egypta. Celý komplex je také zapsán na seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO.

Původ pyramid v Gíze

Pyramidy dochované na okraji města Gíza pocházejí z období starověkého Egypta. Tehdy zde byla vybudována Memfiská nekropole a tyto pyramidy byly její součástí. Hrobky, pocházející od faraónů ze 4. dynastie, jsou staré více než 4,5 tisíce let. Jako svůj posmrtný příbytek si je nechali postavit Cheops, Chefren a Menkaure, příslušníci tří pokolení jediné královské linie. Většina chrámů, které byly také součástí nekropole, byla značně poškozena.

Nejvýznamnější starověké stavby a další zajímavosti

Nejznámější pyramidou, která v Gíze dosud stojí, je pravděpodobně Cheopsova pyramida. S výškou 137 metrů se jedná o nejvyšší pyramidu celého komplexu, i když původně byla ještě asi o devět metrů vyšší. K jejímu vybudování bylo potřeba více než 2 milionů kamenných kvádrů. Tuto pyramidu si nechal postavit faraón Cheops (jak ostatně napovídá její název), kterému se ovšem říkalo také Chufev – můžeme se tedy setkat i s označením Chufevova pyramida.

Další pyramidou, která není o moc nižší než ta první (měří 136,5 metrů), je Chefrenova (nebo také Rachefova) pyramida. Tuto stavbu poznáte podle bílého vápencového vrcholu. Třetí největší místní stavbou je Menkaureova pyramida vysoká 62 metrů.

V blízkosti Cheopsovy pyramidy naleznete Muzeum sluneční bárky. Zde leží cedrový člun dlouhý 43 metrů, který byl nalezen archeology nedaleko tohoto místa. Podle některých mělo toto plavidlo přepravit faraóna do podsvětí. Velmi zajímavou je ovšem kromě pyramid také obrovská socha sfingy (lva s lidskou hlavou). Její délka činí 74 metrů, šířka „pouhých“ 6 metrů a dosahuje výšky 21 metrů.

Současná Gíza

Výtěžky z turistického ruchu, který zde zajišťují (a nadále budou zajišťovat) pyramidy, napomáhají Gíze k jejímu rozvoji ve všech oblastech. Nejrozsáhlejším stavebním úpravám docházelo v 18. století, kdy se zde začaly stavět nové silnice a domy. Dnes nabízí toto město mnoho nejrůznějších forem hromadné dopravy. Můžete volit mezi autem a vlakem, nebo se odtud nechat svézt metrem až do Káhiry.

V Gíze můžete kromě pyramid navštívit ještě jednu atrakci – zoologickou zahradu, která zde byla vybudována již v roce 1891, kdy existovala jako jediná svého druhu v Africe i ve Středomoří. V Gíze je možné nalézt také Káhirskou universitu, jež zde sídlí již téměř sto let.

Důsledky turistického ruchu

Jak už bylo řečeno výše, turistický ruch a obrovský zájem o pyramidy v Gíze zajišťují městu stálý příliv financí. Je však pravdou, že kvůli přílišnému zájmu o starověké památky v Gíze se z okolí pyramid vytratil tajuplný duch a vyhasla mystická atmosféra. Davy turistů vás nenechají v klidu obdivovat majestátní stavby, budou do vás vrážet a cvakat fotoaparáty. Nebojte se také odbíjet prodejce suvenýrů.

Náhodné fotky z vašich cest

Luxor_39
Káhira_13
Káhira_14
Káhira_15