Luxor

Město Luxor (známé také pod názvy Théby nebo Veset) se nachází na břehu řeky Nil, přibližně 700 kilometrů daleko od hlavního města Egypta, Káhiry, a jedná se o jedno z nejvýznamnějších míst v Egyptě (vedle pyramid v Gíze a jiných), neboť se zde nachází neuvěřitelné množství staroegyptských památek.

Turistická lákadla

Není bez zajímavosti, že toto město bylo postaveno v souladu s pravidly egyptského náboženství, kde strana východu slunce znamená zrození a ta západní smrt. Ve východní části Luxoru nalezneme nespočet chrámů a dalších památek, na západě naopak leží Údolí králů, místo odpočinku egyptských faraónů a některých vysokých hodnostářů, chrám královny Hatšepsut (nazýván také Dér el-Bahrí), Memnónovy kolosy a mnohé další starověké památky. Velmi zajímavá je návštěva muzea v Luxoru, v němž se nachází také muzeum mumifikace.

Historie města Luxor

Místo, kde dnešní město Luxor leží, byla osídlena již 4 000 let př. n. l. Dříve se jednalo o malé město na břehu řeky Nil.

Největší moci se těšila oblast Théb celých pět set let trvajících do konce vlády posledního z Ramesseů, tedy do konce období Nové říše (zhruba 1600–1100 př. n. l.). Město nebylo zničeno, ani v období řecko-římském. Zkázu městu připravili až Arabové, kvůli kterým Théby v 7. století n.l. ztratily svou moc a zmizely. Nikdo se o tyto místa nezajímal až do Napoleonovy expedice do Egypta (18. století), kdy zde byly nalezeny staroegyptské chrámy, a usuzovalo se, že jde o zaniklé Théby. Lidé žijící mezi ruinami, zřejmě vesničané arabského původu, nazývali toto místo Al-Uksor, což znamená „Paláce“. Odtud tedy pochází dnešní název znovuobnoveného města – Luxor.

První příval turistů, kteří samozřejmě pocházeli z bohatých vrstev obyvatelstva, zaznamenala tato oblast ve chvíli, kdy Howard Carter objevil Tutanchamonovu hrobku. Psal se rok 1922.

Chrám v Luxoru

Chrám ležící na břehu řeky Nil ve městě Luxor je jednou z nejznámějších egyptských památek této oblasti. Tato stavba pochází z období Nové říše a její rozměry jsou kolosální. Pokud navštívíte chrám v Luxoru, můžete navštívit také chrám v Karnaku. Mezi oběma chrámy vede cesta lemovaná sochami sfing (lvů s lidskou hlavou). Tento chrám byl zbudován pod dohledem Amenhotepa III. a Ramsesse II., za kterého byla stavba dokončena. Většina z výzdoby chrámu pochází z doby vlády Achnatona a Tutanchamona. Vstupní bránu hlídají dvě monumentální sochy faraóna Ramsesse II., vedle kterých jsou vztyčeny vysoké obelisky.V Chrámu mimo jiné naleznete nádvoří, dlouhé řady sloupů, komoru zrození, obětní sál a mnoho svatyň (například svatyně bárky) a místností věnovaných bohům.

Muzeum mumifikace

Muzeum mumifikace je velmi atraktivní zejména pro ty, kteří se blíže zajímají o pohřební techniky starověkého Egypta. Pokud máte v plánu Luxor navštívit, toto muzeum by rozhodně nemělo chybět mezi místy, na která se zajdete podívat.

Hlavními exponáty jsou pravé starověké mumie a také je zde dopodrobna rozebírán rituál mumifikace a následné ukládání mrtvého do hrobu. Mezi nejzajímavější artefakty patří materiál a nástroje, které se při mumifikaci používaly. Můžete se zde podívat například na Masahartiovu mumii, která pochází z 10. století př. n. l. (21. dynastie). Jedná se o velekněze boha Amon-Réa a na jeho těle se dosud zachovaly původní vlasy i vousy.

Luxorské muzeum

V tomto muzeu jsou shromážděny starověké pohřební předměty a sochy, které byly archeology nalezeny v blízkém okolí města Luxor (Údolí králů, chrám v Luxoru apod.). I když je v porovnání s muzeem v Káhiře tato sbírka malá, jsou tu uloženy velmi dobře zachovalé a zajímavé exponáty.

Z luxorského chrámu pochází například šestnáct soch v nadživotní velikosti objevené v roce 1989. Dalšími významnými památkami jsou předměty pocházející z období vlády faraóna Achnatona (též Amenhotep IV.) a z období vlády jeho syna Amenhotepa III.

Memnónovy kolosy

Kromě Údolí králů můžeme na západě města nalézt také tzv. Memnónovy kolosy, což jsou dvě naprosto totožné sedící sochy kolosální velikosti v podobě Amenhotepa III., jehož tvář je obrácena k východu, směrem k řece Nil. Součástí Memnónových kolosů jsou ještě dvě menší sochy, které mají představovat Amenhotepovu manželku a matku. Všechny sochy jsou vytesány z křemelných bloků pocházejících z Gízi a z lomů Džebel el-Silsila.

Náhodné fotky z vašich cest

Pyramidy_4
Hurghada_13
Káhira_2
Luxor_37