Rudé moře

Rudé moře odděluje africký a asijský kontinent, neboť se rozkládá mezi Arabským poloostrovem (konkrétně Saudskou Arábií) a Egyptem, jenž s Rudým mořem sdílí 800 kilometrů dlouhé pobřeží, které se rozkládá od egyptské hranice s Izraelem (sever), po egyptskou hranici se Súdánem (jih).

Svůj název prý Rudé moře získalo podle zvláštních sinic, jež jej během svého rozmnožování zabarvují do červena.

Rozloha a podoba Rudého moře

Rudé moře leží na území o celkové rozloze 483 tisíc km2. Od severu k jihu měří 2200 km a je až 350 km široké. Největší hloubka, která byla naměřena, se pohybuje nad 3 km.

Jednou z úchvatných částí Rudého moře jsou korálové útesy poblíž Egypta, které jsou vlastně zaplavenou trhlinou v zemské kůře. Díky své značné hloubce a úzkému profilu je Rudé moře na pobřeží krásně čisté a průzračné, všechny nečistoty zůstávají na dně a nevyplavují se.

Nad celým pobřežím Rudého moře (jeho západní i východní částí) stojí pouštní hory. Moře u samotného pobřeží je velmi mělké (okolo jediného metru), po pár metrech se však kvůli mořským útesům hloubka razantně zvyšuje. Tyto místa jsou ideální pro nadšence do šnorchlování. Díky tomu jsou egyptská pobřeží ideálním místem pro návštěvu profesionálních ale i amatérských potápěčů.

Lákadla Rudého moře

Největší atrakcí na pobřeží Rudého moře je bezesporu potápění, neboť například egyptské korálové pobřeží nabízí svým návštěvníkům bohatý podmořský život, do kterého je zážitek nahlédnout. Pěknou podívanou zajišťuje také moře okolo některých ostrovů.

Mezi turisticky oblíbené ostrovy patří the Islands ležící poblíž Sahanu nebo také ostrovy the Brothers. V Rudém moři se nachází mnoho podmořských národních parků jako Ras Mohammed a Ras Abu Gallim Protectorare.

Turisté, kteří příliš neholdují potápění ovšem stejně jako potápěči ocení, že je Rudé moře považováno za jedno z nejteplejších a nejčistších na světě. (Posledním přízviskem, které dostalo, je „nejslanější“. Za množství soli zřejmě vděčí faktu, že do jeho útrob nevtéká žádná sladká voda.)

Podmořský ekosystém

Korály, které tvoří mořské útesy na pobřeží Rudého moře, k sobě lákají spoustu druhů ryb a dalších mořských živočichů. V různorodém ekosystému, jenž nabízí útočiště mnoha stálým i nestálým živočichům, můžeme nalézt až dvanáct set druhů ryb. Některé zájemce o podmořský život by mohlo zajímat, že asi 120 druhů z nich se nevyskytuje nikde jinde na světě (jsou takzvaně endemické).

Většina ryb, které zde žijí, mají pestrobarevné zbarvení. Vyskytují se zde například ploskozubci, pyskouni a klipky, mezi místní predátory patří především ropušnice, murény a kanicové, na kterých si pochutnávají delfíni a žraloci.

Mezi další obyvatele korálových útesů patří mořské želvy (například kareta obrovská).

Korály tvoří vápenatí živočichové žijící v koloniích, kteří svá tělíčka spojují v úchvatné obrazce na mořských útesech. Rudé moře se může pyšnit útesy starými až 7000 let – tyto nejstarší kamenné útvary jsou obvykle tvořeny korály Acropora a Porites.

Mimojiné žije v Rudém moři na 40 druhů žraloků a i ti se občas zatoulají až na pobřeží. Žraloci však nejsou jediní, od koho se může potápěč dočkat bolestivého zranění. Ostražitý by měl být také před murénami, trnuchami, ropušnicí, čverzubci a před mnoha dalšími živočichy tropického moře.

Vliv turistického ruchu na mořský ekosystém Rudého moře

Jedním ze záporných následků turistického ruchu jsou poničené korálové útesy, ke kterým patří hlavně ty útesy v blízkosti pobřeží. Pokud byste chtěli vidět neponičené korály, jež dosud nedoplatily na nenechavé turisty, museli byste se vydat dál na moře.

Pro zastavení destrukce korálových útesů je nutné dodržovat několik zásad. Na korály není dovoleno sahat, ulamovat je ani se nesmí krmit ryby žijící na útesech nebo sbírat zajímavé předměty ze dna moře.

Náhodné fotky z vašich cest

Káhira_9
Pyramidy_2
Luxor_8
Káhira_2