Údolí králů

Údolí králů je asi tím vůbec nejznámějším nalezištěm egyptských hrobek a přinejmenším většina z nás už o něm někdy v minulosti zaslechla. Kromě hrobek faraónů se zde nacházejí hrobky jejich rodin a hrobky některých vysokých hodnostářů. Práce v Údolí králů trvají již mnoho desetiletí. Dosud však toto místo neodhalilo zcela vše z toho, co skrývá.

Archeologická lokalita

Nejproslulejší místo odpočinku egyptských vládců, Údolí králů, leží na západním břehu řeky Nil v blízkosti egyptského Luxoru. Jedná se vlastně obrovský vápencový útvar, který svým tvarem připomíná starověké pyramidy. V jeho nitru se nachází dvaašedesát hrobů (tolik jich bylo alespoň dosud objeveno). Vstupní otvory většiny hrobek se nacházejí v dlouhých chodbách uvnitř hory, hrobky se liší velikostí, tvarem místností, jejich uspořádáním apod. Některé z místností a chodeb zdobí reliéfy a malba.

Ve 25 hrobkách leží lidé královského původu, v ostatních byli nalezeni vysoce postavení úředníci. Některé hrobky jsou příliš poškozeny na to, aby se zjistilo, komu patří. Poškození pochází od vykradačů hrobek, či zkrátka od působení vlhka a klimatických změn uvnitř, které bývají zapříčiněny poškozením zdí dosud neprodyšně uzavřených místností.

Vykradači hrobů

Většina z hrobek, které byly objeveny moderními archeology, byla již dříve nalezena a také vykradena. Zlodějům v jejich chamtivosti nezabránil ani pietní duch místa, ani spletité chodby, skryté vchody a pevné zdi. Stavitelé hrobů se samozřejmě snažili vykradače obelstít i jinak. Někteří velcí králové tak neleží v hojně vyzdobených místnostech, ale v ošuntělé kryptě.

Jedinou nevykradenou hrobkou, kterou archeologové v Údolí králů dosud objevili, byla Tutanchamonova hrobka. V ní nalezené předměty jsou uloženy v muzeu v Káhiře spolu s většinou mumifikovaných nalezených v Údolí králů.

Egyptské hrobky

Hrobky i jejich výbava byly navrženy tak, aby jejich obyvatelům ani po smrti nechybělo nic zásadního. Obvykle se zde nacházel nábytek, svitky papyru, víno, šperky, sošky bohů a soška, která měla představovat samotného panovníka. Na sarkofágu se také většinou nacházelo jméno pohřbeného spolu s několika údaji o jeho životě.

Co čeká na návštěvníky v Údolí králů

Pokud se alespoň trochu zajímáte o historii nebo vás fascinuje egyptská kultura, návštěva Údolí králů pro vás bude bezpochyby příjemným zážitkem, přestože je cesta do této lokality poměrně fyzicky náročná. Většina stezek a chodeb se prudce svažuje a znovu vede do kopce. Člověk, který navíc nesnese příliš vysoké teploty (ty se v Egyptě běžně pohybují okolo 40 °C), bývá po takovémto výletu vyčerpán. Své fyzické možnosti by měly pečlivě zvážit zvláště osoby, jež mívají problémy se srdcem.

Zdálo by se, že vedru je možné uniknout alespoň při prohlídce podzemních chodeb, bohužel se však vysoké teploty dokázaly prodrat i sem. Pokud se přecijen rozhodnete vydat se do Údolí králů, nezapomeňte na dostatek tekutin a vhodné oblečení.

Je pravdou, že do většiny hrobek pravděpodobně nebudete vpuštěni, i když některé místnosti byly dříve veřejnosti zpřístupňovány, kvůli hrozbě poškození některých artefaktů, bylo mnoho hrobek zapečetěno. Turistům je za cenu jednoho vstupného ukazováno pouze pár hrobek (obvykle 3), které se po nějakém čase mění za jiné, aby se předešlo přílišnému poškození ze zvýšené vlhkosti.

Pokud nemáte vyhlídnutou žádnou konkrétní hrobku, do které byste se chtěli podívat, můžete zkusit například místo odpočinku Tuthmose III. (KV 34), Amenhotepa II. (KV 35), hrobku Haremheba (KV 57), Sethiho I. (KV 17) nebo Tuthmose IV., které všechny patří k těm zajímavějším hrobkám v Údolí králů.

Za běžné vstupné však pravděpodobně nebudete vpuštěni do Tutanchamonovi hrobky, neboť byla zpřísněna pravidla pro její návštěvnost.

Náhodné fotky z vašich cest

Luxor_17
Káhira_3
Káhira_10
Luxor_25